Is weeskinders en ouetehuise Christendom se skuld?

Prisident Jacob Zuma het die laaste paar jaar heelwat berugdheid verwerf vir verskeie onverantwoordelike godsdienstige uitsprake wat hy gemaak het. Voor die algemene verkiesing wat in 2009 plaasgevind het het hy byvoorbeeld aan ‘n groep ondersteuners gesê dat die voorvadergeeste hulle sal straf as hulle nie vir die ANC stem nie. Hy het ook al gesê dat die ANC sal regeer totdat Jesus eendag kom. Hy het al by meer as een geleentheid die Bybel en/of die Christelike geloof misbruik om sy politieke standpunte te stel. Een van sy meer onlangse uitsprake wat hy ook al gemaak het was dat die ANC en God soms stadig is om hulle beloftes na te kom.

Nou blyk dit egter dat die prisident sy godsdiensuitsprake nog ‘n stappie verder gevoer het. dit het vandag aan die lig gekom dat hy laas naweek tydens ‘n byeenkoms in Natal gesê het dat weeskinders en ouetehuise die Christendom se skuld is. Hy het gesê as Afrikane het hulle lank voor die ontstaan van godsdiens en die evangeliedinge op hulle eie manier gedoen. Die gelowiges het na daardie tyd verwys as donker, maar in daardie tyd was daar nie ouetehuise en weeskinders nie. die Christendom het hierdie dinge teweeggebring.

Dit wil vir my voorkom asof die agbare prisident glad nie besef watter geweldige rol die kerk in Suid-Afrika juis gespeel het om mense op te hef nie. Ouetehuise en kinderhuise is maar ‘n deel van wat hulle regtig vir ons gedoen het. Na die Anglo-Boereoorlog wat vanaf 1899-1902 geduur het, het die Susterskerke heelwat gedoen om kinderhuise daar te stel vir kinders wat tydens die oorlog weesgelaat is. Verder het plaaslike gemeentes op vele platelandse dorpe baie bygedra om hulle plaaslike tehuise vir bejaardes op te rig sodat verswakte bejaardes in die gemeenskappe die nodige versorging en mediese aandag kon kry.

Soos wat verwag kon word het Christene ontsteld gereageer op hierdie uitspraak. Afriforum het daarop aangedring dat die prisident verskoning moet vra vir sy uitspraak. Philip VAn Staden, Vryheidsfront Plus raadslid in Pretoria, het self so ver gegaan om op sy Wordpres.com webjoernaal te vra dat die prisident moet verskoning vra en daarna die eerbare ding moet doen en bedank. ek is nuuskierig om te sien wat die reaksies van ander instellings soos die Christelike Demokratiese Party van Ds. Theunis Botha sal wees as dit gepubliseer word.
Die prisident moet eens en vir altyd besef ddat hy nie met hierdie soort onverantwoordelike uitsprake kan voortgaan nie. Nie net vervreem hy Christene van hom nie, maar die vraag moet ook gevra word wat sal gebeur as God self ingryp en hom tugtig? In die Bybel is heelwat voorbeelde van leiers wat uitsprake teen die Here gemaak het en toe daarvoor gestraf is.
Dit is egter te betryfel of hy wel die eerbare ding sal doen en verskoning vra vir sy uitspraak. Hierdie sal seker maar net verbygaan as een van sy vele glanslose politiese engodsdienstige juweeltjies wat hy kwytgeraak het.

Advertisements