Ons lyding in Afrika

Steve Hofmeyer skryf op sy webjoernaal, te besigtig by stevehofmeyer.co.za onder die afdeling Steve sê ‘n interessante opmerking as deel van sy Kersfeesboodskap. Die groot ding wat die inwoners van Afrika aan hierdie kontinent bind is die feit dat daar altyd mense op hierdie kontinent is wat die een of ander groot lyding of beproewing beleef. Die Afrikanervolk, en meer spesifiek die Boere-Afrikaners, kan met reg sê dat hulle ook die lyding van die kontinent beleef het.
Ons het onder die juk van die Nederlandse en later die Engelse koloniale magte uitgevlug. Die koloniale owerhede het gereeld die grense van die kolonie uitgebrei om ons as’t ware met ‘n vangnet weer onder die gesag van die koloniale magte in te trek. Ons het voortgetrek en toe ons ons grond kry waar ons ons eie nuwe land wou bou het ons dit teen die koloniale magte verdedig en dit toe opgebou en leefbaar gemaak.
Ons was ook vasgevang in die stamoorloë wat in Suid-Afrika gewoed het nadat Tsjaka met sy uitdelgingsoorlog begin het. Die Mfekane het eers opgehou nadat Die bVoortrekkers vir Dingaan verslaan het.
Britanje het in 1877 die ZAR ingeneem en na vele mislukte onderhandelings en verset het ons dit in 1881 weer bevry by die slag van Majuba.
Nadat goud aan die Witwatersrand ontdek is was daar weer ‘n lang en bitter politieke stryd tussen die ZAR en Britanje wat op die Tweede Vryheidsoorlog uitgeloop het. Baie van ons vrouens en kinders het in konsentrasiekampe omgekom en plase is oral afgebrand en verwoes om ons mense se voedselbronne af te sny.
Na die oorlog moes ons weer opstaan uit die na-oorlogse armoede en het ons met behulp van ons welsynsorganisasies, kulturele organisasies en banke dit reggekry om onsself weer tot ‘n respektabele volk op te hef.
Daar was weer lig in die tonnel toe ons ons eie afrikanerregering gekry het wat ons na onafhanklikheid en voorspoed gelei het.
Ongelukkig weens internasionale druk met Britanje wat weereens ‘n belangrike rol gespeel het asook verraad van binne moes ons ons vryheid en voorspoed prysgee. Nou ly ons weer van voor af as gevolg van diskriminasie, armoede en volksmoord wat as misdaad vermom word.
Die Afrikanervolk het inderdaad die lyding van Afrika meegemaak. Daarom het ons so ‘n sterk verbintinis met ons land.

Advertisements