Nare telebemarkers

Ek haat dit as telebemarkers my tydig en ontydig bel met allerhande versekeringspolisse, vakansies, tyddeelopsies ensovoorts aan my te probeer verkwansel. Ons is vandag reeds drie keer deur hulle lastig geval, twee keer deur dieselfde maatskappy. Om alles te kroon kan nie een van hulle Afrikaans praat nie.

Advertisements