Nuwe ontstellende konsepwetgewing

Ek luister vanoggend na SA FM se program The editors waarin hulle die nuusgebeure van die week met ‘n paneel van nuusredakteurs bespreek. Naby die einde van die program noem Mnr. Gavin Stewart, een van die paneellede, dat daar tans konsepwetgewing voor die parlement dien wat die slagoffers van enige wvergrype of nalatigheid deur die staat se regte sal inkort om eise teen die staat in te stel. As jy dus die slagoffer was van enige vergrype of nalatigheid deur enige staatsinstelling soos die polisie, staatshospitale, pensioenfondse of enige ander departement sal jy nie meer so maklik die howe kan nader om ‘n eis vir skadevergoeding in te stel nie as hierdie wetgewing suksesvol deurgevoer word. Die volle detail van hierdie konsepwet is nog nie bekend nie.
Hierdie is veral ontstellend omdat die howe sedert 1994 al vele eise vir skadevergoeding toegestaan het waar een van die organe van die staat skuldig was. Dit sluit die polisie en padongelukkefonds in om maar net ‘n paar te noem. Mag hierdie wetgewing nie op die wetboek beland nie.

Advertisements