Wat is ‘n goeie politikus?

Ek het die laaste paar dae heelwat oor hierdie vraag gedink. Ek sit anderdag in ‘n dokter se wagkamer toe ‘n man daar instap wat besig was om op sy selfoon te praat. Hy het sommer lekker lank gesels. In elk geval, ek hoor hoe hierdie man sy maat daarop wys dat alle politici nie oor dieselfde kam geskeer moet word nie en vertel toe van ‘n politikus wat deur sy party genomineer is om parlement toe te gaan maar toe die nominasie van die hand gewys het omdat hy glo dat daar nog te veel werk is wat hy vir sy gemeenskap op voetsoolvlak moet doen. Ons vriend reken dat hierdie man ‘n goeie politikus wis om so ‘n edele ding te doen.
Wat is die eienskappe van ‘n goeie politikus? Meeste mense sal saamstem met die volgende punte: ‘n goeie politikus is iemand wat in voeling is met die behoeftes van sy gemeenskap en alles moontlik probeer doen om sy gemeenskap te verteenwoordig en hulle belange te bevorder. ‘n Goeie politikus moet ‘n man of vrou van sy/haar woord wees. Hy moet nie op twee gedagtes hink om almal om hom tevrede te probeer stel nie. Hy moet beslis ook eerlik wees en homself nie skuldig maak aan korupte en onderduimse bedrhywighede nie. Ofm jy nou jou mense binne of buite die parlement gaan verteenwoordig, hierdie beginsels geld vir jou.
Ek kan nie anders as om te wonder of huidige lot politici wat so baie in die openbare oog verskyn regtig sal kan voldoen aan hierdie bogenoemde standaarde nie.

Advertisements